สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“เราจะมุ่งเน้นจุดแข็งของเราและมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นสำหรับอนาคต”

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปีนี้เป็นปีแรกของผมที่ได้มารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรับน้องใหม่ที่ดุดันพอสมควร ถึงแม้ว่าในปี 2562 จะเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่ง แต่เรายังคงนำเสนอสินค้าที่มี “คุณค่า” และ “คุณภาพ” ที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า โดยดำเนินตามหลัก “คุณธรรม” ที่ถูกต้องในสังคมของเราและสังคมโลก

ในปีที่ผ่านมาเรามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอาหาร (B2B) สำหรับธุรกิจหลักร้านอาหารและเบเกอรี่ของเรา นั้น ยังคงรักษาผลการทำกำไรโดยใช้กลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ อีกทั้งยัง ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยการปรับปรุงรูปแบบของร้านและการบริการของพนักงาน เช่น การชำระเงินที่รวดเร็วผ่านบัตรสมาชิก Joy Card และการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ อีกทั้งยังลดปริมาณการใช้พลาสติกไปมากกว่า 80 ตัน โดยการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ และได้ร่วมมือกับโครงการ สามพรานโมเดล ในการจัดหาผลไม้และผักเกษตรอินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบ เป็นต้น

บริษัท เอส แอนด์ พี มีความตั้งใจที่จะเน้นพัฒนาจุดแข็งด้านต่าง ๆ และพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเราได้สรรหา ผู้บริหารระดับมืออาชีพมาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งจะพร้อมนำเราก้าวไปสู่เส้นชัยในโลกธุรกิจยุคใหม่นี้ได้

“มุ่งมั่นเติบโตธุรกิจหลัก สร้างสรรค์ผลักดันธุรกิจใหม่ ในปี 2020 และปีต่อ ๆ ไป”

โดยการมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. มุ่งมั่นเติบโตให้เป็นร้านเค้กอันดับแรกในใจลูกค้า โดยการเน้นสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซ
  2. ทำให้ร้านอาหารเอส แอนด์ พี กลับมาเป็นตัวเลือกในใจของลูกค้าด้วยเมนูใหม่ อันน่าลิ้มลอง เพิ่มศักยภาพให้กับสถาบันฝึกสอนเชฟ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อให้ยังคงรสชาติความเป็นไทยอย่างครบถ้วน
  3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ขนมไทยคุณภาพสูง สูตรทำมือดั้งเดิม เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งยังเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  4. ขยายและผลักดันธุรกิจจัดส่งอาหารให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารชื่อดังหลากหลายแบรนด์ อีกทั้งยัง ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1344 S&P Delivery ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
  5. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทีมงานและบุคลากร ให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่จะ มุ่งหน้าไป อีกทั้งยังปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัท ด้วยดีเสมอมา ทางผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

วิทูร ศิลาอ่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร