สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2020 เป็นปีที่ทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจากผลกระทบอย่างรุนแรงจาก Covid-19 ทำให้เราตระหนักถึงความจริงที่สำคัญว่า นี่คือ “ยุคของการปฎิรูป” อย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้มีการยกระดับความระมัดระวังในการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่ โดยใช้แนวคิด “Less Fixed More Flex” “ลดค่าใช้จ่ายคงที่ และ เพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กร” ซึ่งมีการปรับกระบวนความคิดและแผนงานเพื่อให้บริษัทเดินไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด และนั่นคือที่มาของแผนรับมือ Covid BCP ซึ่งมีจำนวน 9 แผนงานด้วยกัน ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังเราสามารถพลิกฟื้นจนมีผลกำไรที่ดีกว่าปี 2019

จากการที่เราได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มีการปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าใช้จ่ายสนับสนุนลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางด้านบุคลากรเรามีการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับยอดขาย ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือสามารถพักงานด้วยความสมัครใจโดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อีกทั้ง เรายังดูแลให้ความปลอดภัยกับนักเรียนและทวิภาคี ด้วยการให้หยุดฝึกงานที่หน้าร้านไว้ชั่วคราว รวมถึงมีโครงการสำหรับพนักงานขอเกษียณก่อนกำหนด เราได้ทำการ “ปิดด่วน” จุดขายที่ไม่สร้างผลกำไร และได้ทำการเจรจาต่อรองอัตราค่าเช่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า ทั้งนี้ เรายังทำการยกเลิกการเช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนอีกด้วย

ทางด้านยอดขายนั้น เราได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อมุ่งเน้นทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของลูกค้า (Customer Centric) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของเรา คือ ธุรกิจเค้กและเบเกอรี่ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กวันเกิดใหม่ ๆ ให้มีการสั่งจองล่วงหน้าสำหรับ Photo Cake วันแม่ และขนมไหว้พระจันทร์ที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามเป็นที่ต้องการก็จำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ “คุ้มค่า คุ้มราคา” ออกสู่ตลาด อาทิเช่น “เค้กนุ่ม S&P” ในราคา 98 บาท และ “ขนมขาไก่ เนยสด” ในราคาเพียง 58 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ได้ทำให้มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าประทับใจและตรงเป้าหมาย ส่วนธุรกิจหลักอีกด้านของเราคือ “ธุรกิจร้านอาหาร” เราได้มีการเปิดตัวเมนูใหม่แสนอร่อย เช่น เมนูกุ้งจัมโบ้ เน้นการปรับเพิ่มคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในราคาเท่าเดิม ด้านการตลาดนั้น เราได้ให้ความสำคัญกับการบริการจัดส่งอาหารผ่านช่องทาง 1344 Delivery โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ (Food Aggregators) เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็วแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัล “# 1 Brand Thailand” สำหรับร้านเบเกอรี่จากนิตยสาร Marketeer เรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นหนึ่งในใจลูกค้าในกลุ่มร้านอาหารและเบเกอรี่ เราขอสัญญาว่าจะสรรหาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุค New Normal ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง เรายังคงพัฒนาบุคลากรระดับบริหารและผู้สืบทอดตำแหน่ง ให้มีความสามารถในการปรับตัวที่รวดเร็ว และพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ท้ายสุดนี้ ผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแด่ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และผู้ร่วมธุรกิจในทุกมิติ ที่ได้ยืนหยัดเคียงข้างเรา ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่ท้าทาย โดยมีความเชื่อมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อ S&P และบุคลากรของเรา

วิทูร ศิลาอ่อน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร