รางวัล

โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตอาหารทั้งสิ้น 6 ระบบ ได้แก่ GMP, HACCP, ISO9001, ISO22000, IFS และ BRC

โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพการผลิตอาหารทั้งสิ้น 6 ระบบ ได้แก่ GMP, HACCP, ISO9001, ISO22000, IFS และ BRC ซึ่งในปี 2555 ได้ยกระดับมาตรฐานระบบคุณภาพ BRC Issue 6 และ IFS version 6 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค และอยู่ระหว่างดำเนินการขยายขอบข่ายการรับรองของโรงงานเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่มีส่วนประกอบของไก่จากกรมปศุสัตว์ (EST Number) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศอื่น ๆ ที่ใช้มาตรฐานนี้อ้างอิง คาดว่าจะเสร็จภายในปี 2556

รับมอบเครื่องหมาย Thai Select จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 3 รางวัล

รับมอบเครื่องหมาย Thai Select จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 3 รางวัลได้แก่ร้านภัทรา ประเภทร้านอาหารพรีเมียม ร้านเอส แอนด์พี สาขาสุวรรณภูมิ ประเภทร้านอาหาร และประเภทสินค้าไทยส่งออก (อาหารแช่แข็ง Quick Meal ประเภทขนมหวาน ) เพื่อรับรองคุณภาพอาหารไทยที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบไทยแท้ และมีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รับรางวัลสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจเชียงราย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย