รางวัล

ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย

คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “ทำเนียบเกียรติคุณนักการตลาดไทย” (Marketing Hall of Fame) ในงานประกาศเกียรติคุณนักการตลาดไทย ประจำปี 2559 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ด้วยคุณสมบัติที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักการตลาดรุ่นใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 หลังจากไม่มีการมอบรางวัลนี้มานานถึง 10 ปี

รางวัล Thailand Top Company Awards 2016

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2016 องค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด และนิตยสาร Business+ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบ ให้แก่ คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัลสตรีผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น ประจำปี 2016 ในงาน Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2016 โดยเป็น 1 ในสตรีผู้ประกอบการไทยจำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก H.E Mdm. Nguyen Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรงุ ฮานอย ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 นอกจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทยยังได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ณ ประเทศไทยด้วย

รางวัลเหรียญทองจากการเข้าประกวดแข่งขันคุณภาพไส้กรอกทั่วโลก IFFA (Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวด แข่งขันคุณภาพไส้กรอกทั่วโลก IFFA (Internationale FleischwirtschaftlicheFachmesse) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี สำหรับครั้งนี้งานจัดขึ้นในวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ที่ S&P ได้รับรางวัลมีดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทอง จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยคะแนน รวมเต็ม 50 คะแนน
  2. รางวัลเหรียญทอง จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเบคอนชีส ซึ่งได้คะแนน รวมเต็ม 50 คะแนน
  3. รางวัลเหรียญเงิน จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูกระเทียม

ทั้งนี้ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นประเทศเดียวใน AEC ที่ได้รับเกียรติเข้าแข่งขัน และได้นำไส้กรอกคุณภาพเยี่ยมเข้าประกวด และได้รับรางวัลเหรียญทองจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันของประเทศเยอรมนี ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพไส้กรอกจากลักษณะภายนอกและบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฎ ลักษณะเนื้อสัมผัสสีและองค์ประกอบโดยรวมของไส้กรอก การกระจายตัวขององค์ประกอบภายในไส้กรอกกลิ่นและรสชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจของ เอส แอนด์ พี ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นบริษัทฯ แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) โดยมีคุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง ประจำไตรมาส 2/2559 ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559

ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2016

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 : 2016 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ จากการคัดเลือก 100 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รับการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งปีนี้ S&P ได้รับมอบประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ภาคีบุกเบิกโครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ห์รางวัลในฐานะบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเป็น ภาคีบุกเบิกโครงการ “รณรงค์สร้างวินัย ทางการเงิน” จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบ พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ และ คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของพนักงาน เพื่อสร้างวินัยและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016

คุณกำธร ศิลาอ่อน รองผ้จู ัดการใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ได้รับโล่ห์เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม” จาก พล.อ.พิจิตร กุลลวณิชย์ องคมนตรี ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016” โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015 (AREA) (เอเชีย เรสปอนซิเบิล อองเตอร์พรีนัวร์ชิพ อวอร์ด 2015)

สำหรับการริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท Social Empowerment (การเสริมสร้างพลังทางสังคม) จากโครงการ S&P Kitchen for Kids ที่ได้พัฒนาโรงครัว ให้กับโรงเรียนในชนบทอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณวิลเลียม เอ็นจี ประธานเอ็นเตอร์ไพรส์เอเชีย เป็นประธานมอบ ณ โรงแรมบันยัน ทรี มาเก๊า

รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบ ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท

ประกาศนียบัตร อีเอสจี100 (ESG100 Certificate) จาก สถาบันไทยพัฒน์

เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้มอบ ณ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

เกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ในงาน The 3rd Thailand Culinary World Challenge 2015

ที่สถาบันอาหารจัดขึ้น ณ ลานสยามสแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ รายละเอียด สาขาที่เข้าร่วม มี 5 ที่

  1. ชินวัตร 2 ได้รางวัลระดับ Gold
  2. รพ.พญาไท 1 ได้รางวัลระดับ Gold
  3. เมกะ บางนา ได้รางวัลระดับ Gold
  4. ยูไนเต็ด ได้รางวัลระดับ Silver
  5. เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้รางวัลระดับ Silver