รางวัล

เอส แอนด์ พี รับรางวัล “องค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม)”

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม)” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเครือข่ายบริโภคลดเค็ม ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้รังสีรรค์เมนูลดความเค็ม 6 เมนูโดยจำหน่ายใน ร้านเอส แอนด์ พี สาขาโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

S&P รับมอบรางวัลเกียรติคุณบริษัทนำร่องโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561

บริษัทเอส แอนด์ พี ซดิ เคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลเกียรติคุณ “บริษัทนำร่องโครงการรณรงค์สร้างวินัยทาง การเงิน ประจำปี 2561 ” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เอส แอนด์ พี รับประกาศนียบัตร องค์กรตัวอย่างห่างไกลยาเสพติด

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส.) และประกาศนียบัตร โรงงานสีขาวสำหรับบริการจัดเลี้ยง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดูแลพนักงานและองค์กรให้ปลอดภัยจากยาเสพติด อันเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และความสุขในองค์กร ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

S&P รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย หัวข้อการขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดโดย กรมอนามัย ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กรด้านสุขภาพตามคำสัญญาที่ว่า "Healthier Family, Happier World" อาทิ แคมเปญอาหารเพื่อสุขภาพ Healthy Licious โครงการS&P Kitchen for Kids และกิจกรรม S&P Great Food Good Health ฯลฯ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค

S&P รับประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ ลดโลกร้อน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรแด่กลุ่มผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561 ” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว

รางวัล International Innovation Awards 2017

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "Inter-national Innovation Awards 2017" (IIA 2017) ประเภท Services & Solutions ซึ่งเป็นรางวัลระดับเอเชีย จากโครงการ "โซลาร์รูฟ" โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน (The Solar Roof : S&P Bakery Factory Energy Saving Project) ซึ่งจัดโดยเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย (Enterprise Asia) โดยมี คุณวิลเลียม เอ็นจี ประธานเอ็นเตอร์-ไพรส์เอเชีย เป็นผู้มอบ ณ โรงแรม ไฮแอท ออนเดอะบันด์ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

เอส แอนด์ พี มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการผลิตพลังงานสะอาดอันเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิตเบเกอรี่ S&P หลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ เค้กกล้วยหอม บัทเตอร์เค้ก มาร์เบิ้ลเค้ก พัฟ พาย คุ้กกี้ ขนมไหว้พระจันทร์ และพิซซ่า

S&P มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยตลอดไป

เครื่องหมายมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวประจําปี 2017

ร้าน S&P ได้รับโล่เครื่องหมายมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี 2017 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ สาขาท่ามหาราช สาขาสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต คาเฟ่ 2

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2017 (AREA) (เอเชีย เรสปอนซิเบิล อองเตอร์พรีนัวร์ชิพ อวอร์ด 2017) เป็นปีที่ 2 รางวัลระดับเอเชีย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท Social Empowerment (การเสริมสร้างพลังทางสังคม) จากโครงการ S&P Kitchen for Kids (เอส แอนด์ พี คิทเช่น ฟอร์ คิดส์) ที่ได้พัฒนาโรงครัวให้กับโรงเรียนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมี LT Gen Sudhir Sharma Advisor of Enterprise Asia และ Alexandra Boakes Tracy President of Hoi Ping Ventures, Hong Kong เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

รางวัล IP Champion 2017

คุณเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับรางวัล ไอพีแชมเปี้ยน 2017 ผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้า ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ โดยกระทรวงพาณิชย์จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบ โดยมีคุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ และคุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

รางวัล Thailand Top Company Awards 2017

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)โดยคุณวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับคำชื่นชมในด้านสินค้าหรือบริการจากผู้ใช้บริการ รวมทั้งพิจารณาจากบริษัทที่ติดอันดับมีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศ โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนาชัย เป็นผู้มอบรางวัล จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

รางวัล Herworld Editor's Choice Awards 2017

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Herworld Editor's Choice Awards 2017 ประเภท Best of Delicious Cake จากคุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล CEO บริษัท ทรีแดนซ์ พับลิชชิ่ง จำกัด ณ โรงแรมเมร์เคียวแบงค็อก มักกะสัน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

รับรางวัล Green Star Awards

โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัล Green Star Awards จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นำหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม